Årlige inspektioner

Er den mest omfattende og grundige inspektion af dem alle, og som skal foretages i følge standarden med højst 12 måneders interval. Det er naturligvis altid muligt at bestille en årlig inspektion uanset hvor længe siden det sidst er blevet foretaget. Der kan være årsager det berettiger hertil 

Inspektionen omfatter en visuel gennemgang af legeredskaber og faldunderlag, og der foretages test med forskellige testværktøjer, der er grundlag for vurderingen om sikkerhed på redskaberne er i overensstemmelse med sikkerhedsstandarderne. Altså en samlet oversigt over sikkerhedsniveauet for redskaber, fundamenter og underlag

Inspektionen giver et godt overblik over legeredskabernes vedligeholdelses- og sikkerhedsmæssige tilstand. Rapporten er et godt redskab til at træffe beslutninger om legepladsens vedligehold og eventuelle nyanskaffelser og om et legeredskab kan klare endnu en sæson, eller om der skal være skærpet opmærksomhed på redskabet

Det er en fordel at have en repræsentant med ved gennemgangen efter endt inspektion, da der så er en mulighed for mundtligt at kunne forklare fejl og mangler, samt rådgive, der hvor der er spørgsmål. Ofte er der også den pedel med rundt, og så falder snakken ofte på hvordan fejlene kan udbedres

Ved endt gennemgang af legepladsen udfærdiges en skriftlig rapport, der kan fremsendes som PDF-fil