En typisk legepladsinspektion 2

Efter etableringen af kontakten mellem repræsentant for legepladsen og os, aftales der tid for inspektionen

Proceduren er ved os ofte som det efterfølgende

  • Vi bliver tilknyttet enten til at foretage drifts- eller årlige inspektioner
  • Vi bliver tilknyttet som rådgiver ved ny etablering eller eller renovering af legepladser og kontrol til ibrugtagning

 

Inspektionerne/rådgivningen bliver iværksat, om det er med løbende inspektioner eller efter anden aftale, er noget vi finder ud af. Det kan være en fordel også økonomisk at foretage løbende inspektioner

2009-07-02 12.33.24

Ved 1. besøg beder vi om at blive vist rundt, så vi kan få alle legeredskaberne med. Det kan være svært at finde dem alle, da de af erfaring kan være mange forskellige steder. Under besøget bør vi også have adgang til logbog og certifikater hvis de forefindes

Det er en god ide at have forberedt nogle spørgsmål, hvis der skulle være noget der ønskes besvares

Herefter foretages inspektionen. Vi går selv rundt og måler op, graver, bruger stige for at se om overlæggeren også er okay, klatre op i tårne o.s.v. Kort og godt samler vi viden ind til at kunne lave en fyldestgørende rapport, som senere bliver tilsendt

Er der alvorlige fejl, kontakter vi straks legepladsansvarlige, hvis det er muligt. Derfor er det altid en god ide at vi har et direkte telefonnummer hertil. Samtidig skriver vi også et dokument der fortæller om fejlen, hvor den er opdaget, hvilket redskab og hvilken fejl. Dette dokument skal en repræsentant fra legepladsen samt legepladsinspektøren underskrive og begge parter får et kopi

Men ellers lægger vi op til at slutte af med en runde, hvor der kan stilles spørgsmål og vi kan gennemgå sikkerheden

Det er en fordel at være forberedt, hvis man ønsker spørgsmål angående nyanskaffelser, for det er der nemlig også mulighed for i begrænset omfangHvem deltager i runden efter inspektionen?

Nogle institutioner vælger at have en pedel/tømrer med rundt, for at få forklaret hvordan man kan udbedre de ting der uvilkårligt vil være ved de årlige eftersyn. Fortvivl ikke, ofte er det små justeringer eller ændringer der skal til, før redskabet lever op til standarden

 SONY DSC

Hvad kigger vi efter?

Ved inspektionen kigger vi meget efter afstande, vinkler og åbninger, faldunderlag, faldhøjder, det vil sige mulige risici for tilskadekomst, med der til hørende skader, der kan forholdes på grund af især fald, fastklemning af hoved, hals, krop, lemmer og tøj

Redskaber der ikke er tjekket er nødvendigvis ikke farlige eller usikre, men det er en god ide at få dem tjekket, for en sikkerheds skyld. Ligeledes er et redskab der ikke er TÜV certificeret heller ikke pr automatik farligt eller tvivlsomt med hensyn til sikkerhed. Der er intet krav om, at redskaber skal være certificeret, men det giver en sikkerhed

Legepladserne inspiceres efter de gældende standarder, der er på opstillingstidspunktet/ændringen af legeredskabet. Dog kan der aftales, at redskaberne efterses efter de nyeste standarder, hvilket kan være en fordel, da standarderne jo forbedres

 

Efter inspektionen

Kort tid efter modtager legepladsejeren en rapport hvor legepladsens sikkerhed visuelt og skriftligt dokumenteres. Er der spørgsmål, så henvend jer på telefon eller mail. vi forklarer og uddyber meget gerne

Er der tale om at legepladsen skal gennemgå en kraftig renovering, kan man med fordel få udarbejdet risikoanalyse og udbedringsrapport

Alle fejl eller mangler har ikke lige stor betydning, så det er en god ide at få lavet en prioritering med hensyn til de fejl/mangler der er vigtigst at få udbedret og hvordan man kan gøre det

Skriv en kommentar