Risikovurdering

Ikke alle fejl og mangler er lige alvorlige. Derfor kan det være en god ide, at få udarbejdet en risikovurdering, som naturligt følge efter en årlig inspektion

Risikovurderingen beskriver hvilke rækkefølge fejlene bør udbederes efter, og hvilke fejl der ikke kan vente, men som kræver øjeblikkelig indgriben

16

Er især relevant hvor der er mange fejl og mangler på legepladsen, og det derfor ikke kan nås under gennemgangen ved den årlige inspektion

Risikovurderingen kan udfærdiges sammen med en udbederingsrapport, som giver forslag til hvordan fejlene kan udbederes, så sikkerheden er i orden

Skriv en kommentar