Udbedringsrapport

En udbederings rapport har visse ligheder med en årlig inspektionsrapport, dog med lidt andet indhold. Ofte bliver vi bedt om, at udfærdige en udbederingsrapport i forbindelse med det årlige inspektion, da den lægger til baggrund for udbederingsrapporten. Et godt værktøj til de forskellige håndværkere der skal udbedre fejlene

Er der tale om en omfattende rapport, er det tilrådeligt også at få udfærdiget en risikovurdering, så fejlene kan udbedres i en god rækkefølge, så de alvorlige fejl tages først

I nogle situationer er det også en god ide, at holde et “byggemøde” hvor vi alle deltager, da det ofte er lidt lettere at skulle snakke om tingene. Så er der mulighed for at spørge ind til, hvad der står i de forskellige rapporter., hvilket vil være en fordel

13

Det er naturligvis muligt at opnå rabat ved ønske om alle tre rapporter

Skriv en kommentar