En typisk legepladsinspektion

Efter etableringen af kontakten mellem repræsentant for legepladsen og os, aftales der tid for inspektionen

Proceduren er ved os ofte:

  • Vi bliver tilknyttet enten til at foretage drifts- eller årlige inspektioner
  • Vi bliver tilknyttet som rådgiver ved ny etablering eller renovering af legepladser og kontrol til efterinstallation, ofte i samarbejde med leverandør af legeredskaberne

Inspektionen/rådgivningen bliver iværksat. Om det er med løbende inspektioner eller efter anden aftale, er noget vi finder ud af. Det kan være en fordel både sikkerhedsmæssigt og økonomisk at foretage løbende inspektioner

Ved førsten besøg beder vi om at blive vist rundt, så vi kan få alle legeredskaberne med. Det kan være svært at finde alle redskaber, da det er vores erfaring at de kan være mange forskellige steder.

Under besøget  bør vi også have adgang til logbog og certifikater hvis de forefindes.

 

Det er en god ide at have forberedt nogle spørgsmål, hvis der skulle være noget der ønskes besvaret.

Herefter foretages inspektionen.Vi går selv rundt og måler op, gaver, bruger stige for at se om overlæggeren også er okay, klatre i tårne o.s.v. Kort og godt samler vi viden ind til at kunne lave en fyldestgørende rapport, som senere bliver tilsendt

Er der alvorlige fejl, kontakter vi straks ansvarlig for legepladsen, hvis det er muligt. Derfor er det altid en god ide, at vi har et direkte telefonnummer hertil. Samtidig skriver vi også et dokument der fortæller om fejlen, hvor den er opdaget, hvilket redskab og hvilken fejl.

Men ellers lægger vi op til at slutte af med en runde, hvor der kan stilles spørgsmål og vi kan gennemgå sikkerheden overordnet.

Det er en fordel at være forberedt, hvis man ønsker spørgsmål angående nyanskaffelser, for det er der nemlig også mulighed for i et vist omfang.

 

Hvem deltager i runden efter inspektionen?

Der er institutioner der vælger at have en pedel/tømrer med rundt, for at få forklaret hvordan man kan få udbedret de ting der uvilkårligt vil være ved de årlige eftersyn. Fortvivl ikke, ofte er det små justeringer eller ændringer der skal til, før at redskabet sikkerhedsmæssigt lever op til standarden.

 

 

Hvad kigger vi efter?

Ved inspektionen kigger vi meget efter afstande, vinkler og åbninger, faldunderlag, faldhøjder for bare at nævne lidt. Alt sammen noget der kan give en mulig risici for tilskadekomst, med der til hørende skader som resultat. Vigtigt dog at pointere at det ER normalt børn kommer til skade, men det vi skal gøre alt for at forhindre er de alvorlige ulykker, der kan give men’
Der er især tale om alvorlige skader pga fald, fastklemning af hoved, hals krop, lemmer og tøj

Redskaber der ikke er tjekket er nødvendigvis ikke farlige eller usikre, men det er en god ide at få dem tjekket, for en sikkerheds skyld. Ligeledes er et redskab der ikke er TÜV certificeret heller ikke pr automatik farligt eller tvivlsomt med hensyn til sikkerhed. Der er intet krav om, at redskaber skal være certificeret, men det giver en sikkerhed

Legepladser inspiceres efter de gældende standarder, der er på opstillingstidspunktet/ændring af legeredskabet. Dog kan der aftales, at redskaberne efterses efter den nyeste standard, hvilket kan være en fordel, da standard jo forbedres. Det vil ofte være efter den nyeste standard!