Ide til legeplads

Et Legepladsprojekt kan se ud som følger:

21

  • Ide, vi vil gerne bygge/have bygget en legeplads
  • Overvejelser, målgruppe. legeredskaber og økonomi
  • Lav selv, køb færdigt eller ?
  • Få udfærdiget tegninger eller skitser
  • Søg om byggetilladelse
  • Køb redskaberne, når byggetilladelsen er godkendt
  • Byg legepladsen
  • Rapport til ibrugtagning
  • Legepladsen kan nu anvendes til leg (efter endelig godkendelse fra kommunen)

 

Hvor i forløbet vi som Legepladsinspektør og rådgiver kommer ind afhænger af, om man vil bygge selv, eller få legeredskaberne opstillet. Men ofte er det sådan, at vi kontaktes inden legeredskaberne købes eller stilles op

Samme proces kan anvendes ved køb af et redskab

Skriv en kommentar